Wiele lat czekałem na to, aż…

Wiele lat czekałem na to, aż Prawica w Polsce przejdzie pewną ewolucję. Był/jest kult Państwa, faszyzujące organizacje, solidaryzm, kler u władzy i atakowaniu kogoś, zamiast przekonania go do własnych idei.

Wierzę, że teraz ten trend się zmienia i przyszłość jest po naszej stronie, że idziemy w stronę Angielskich Thcatcherystów i Amerykańskich Republikanów. Że da się pogodzić bycie wierzącym z jednoczesnym poszanowaniem ateisty, że można uwierzyć we własne możliwości, budować dobrobyt i karierę przy jednoczesnym uszanowaniu wartości i tradycji, które były z nami przez lata. Wierzę w ciężką pracę, własność i edukację.

Wierzę, że nadchodzi Nowa Prawica, oparta na konserwatyzmie ewolucyjnym Edmunda Burke, na filarach wolnego rynku, własności prywatnej, sprawiedliwości, przy jednoczesnym przywiązaniu do polskiej kultury i tradycji. Bardzo chciałbym większej odpowiedzialności społecznej za swoje czyny, zniszczenia idei państwa opiekuńczego.

Teraz widzę, że buduje się nowy ruch. W Konfederacji wystarczy nieco „ucywilizować” Narodowców. Obecnie ten ruch buduje Sławomir Mentzen. Dzięki takim inicjatywom jak Kongres Polskiego Biznesu, który pomógł biznesom w momencie pandemii i dzięki edukacji młodych z przedsiębiorczości, prawa podatkowego i zarządzania. To jest idealny przykład na to, że Nowa Prawica, konserwatywno-liberalna ma szansę na powodzenie także w Polsce.

Kiedyś ludzie upatrywali podobnych idei u Radosława Sikorskiego, ale to jednak nie jest głos młodego pokolenia. Dodatkowo mocno jego autorytet szarpnęła transformacja platformy z partii teoretycznie konserwatywno-liberalnej do nijakiej. Sam Sikorski stał się unijnym urzędnikiem, który porzucił część ze swoich idei. Dlaczego? Może pod groźbą? Sam bardzo mile je wspomina i chętnie do nich wraca. Liczymy na nową wersję. Polska jest krajem, w którym szanujemy nasze tradycje i kulturę, należy koniecznie zakorzenić w Polakach przedsiębiorczość, przekonanie o wolności jednostki i tego, że są w stanie poradzić sobie bez kontroli Państwa.

#4konserwy #neuropa #konfederacja #ekonomia #gospodarka #usa #niebieskiepaski #takaprawda #wolnyrynek #libertarianizm #praca #studia