Wbrew mitom popyt…

Wbrew mitom popyt spekulacyjny na rynku mieszkań w dalszym ciągu jest śladowy. Tylko 3% nabywców kupuje mieszkanie wyłącznie w zamiarem odsprzedania go drożej. Zdecydowaną większość nabywców stanowią kupujący pierwsze mieszkanie (34%) i mający już jakieś lokum, ale chcący poprawy swoich warunków mieszkaniowych (35%). W tej drugiej grupie zwraca uwagę jej duży przyrost – z roku na rok coraz więcej osób dokonuje zakupu z myślą o poprawie warunków zamieszkania (z 26% do 35%) co sugeruje, że z upływem czasu ta grupa będzie rosła. Baza nabywców inwestycyjnych chcących zarabiać na najmie jest względnie stała, kupują oni średnio jedno mieszkanie na pięć trafiających na rynek.
Żródło: raport NBP z rynku nieruchomości za IV kwartał 2020r

#nieruchomosci #mieszkaniedeweloperskie #mieszkanie #inwestycje #ekonomia