Upadające hotele przejmie Polska Grupa Hotelowa za bezcen

Komu jest na rękę bankructwo wielu hoteli? Oczywiście Państwu. Powstała w 2019 roku spółka będzie „repolonizować” kolejne hotele (Polak z PiSu, kupi je od Polaka nie z PiSu)