TSUE na wniosek Polski stwierdził nieważność decyzji KE zw. z konkluzjami BAT

Sąd funkcjonujący w ramach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał skargę Polski i stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania, podała instytucja.