Strategia Digitree Group zakłada 25% wzrostu EBITDA średniorocznie w l.2021-2023

Strategia Digitree Group na lata 2021-2023 zakłada m.in. osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej na poziomie 17% oraz średniorocznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA na poziomie 25% w latach 2021-2023, podała spółka. Digitree Group zdefiniowała również nową politykę dywidendową, zgodnie z którą w latach 2021 – 2023 jej zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy.