Senat za objęciem spółek komandytowo-akcyjnych i spółdzielni estońskim CIT

Senat opowiedział się za objęciem estońskim CIT także spółek komandytowo-akcyjnych i spółdzielni. Za nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wraz z poprawkami opowiedziało się 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.