Samar: Liczba rejestracji nowych autobusów spadła o 38,69% r/r w 2020 r.

Liczba rejestracji nowych autobusów wyniosła w Polsce 992 szt. w 2020 r., co oznacza spadek o 38,69% r/r, podał IBRM Samar. W samym grudniu zarejestrowano w Polsce 82 autobusy, tj. o 19,61% mniej w zestawieniu z listopadem 2020 r. oraz o 7,89% więcej niż w grudniu ub.r.