Roszczenia spółek Polenergii wobec Tauronu wzrosły o 52,48 mln zł

Warszawa, 30.12.2020 (ISBnews) – Amon i Talia – spółki zależne Polenergii – wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIV Wydziału Gospodarczego, zmianę powództwa przeciwko Tauron Polska Energia obejmującą roszczenia odszkodowawcze powstałe po 31 grudnia 2017 roku, podała Polenergia. Roszczenia obu spółek wzrosły łącznie o 52,48 mln zł.