Produkcja przemysłowa w…

Produkcja przemysłowa w krajach UE w stosunku do 2000 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski