Powrót do szkół. Niedzielski: rząd rozpatruje różne scenariusze, dwa równie prawdopodobne

Do września wszyscy chętni powinni zostać zaszczepieni – powiedział Adam Niedzielski. Zapytany o scenariusze, jakie rozważa rząd w związku z powrotem do szkół, powiedział, że wybór nastąpi między utrzymaniem obecnych ograniczeń a poluzowaniem ich w odniesieniu do dzieci z klas 1-3. Obie opcje są na tę chwilę tak samo prawdopodobne.