Polska klasa średnia: między…

Polska klasa średnia: między 1500 a 4000 dochodu rozporządzalnego na członka gospodarstwa domowego.

– 45 procent ma zobowiązania kredytowe
– 45 procent nie ma żadnych oszczędności
– część z tej grupy chciałby ukarać PiS podnosząc im podatki

https://www.wykop.pl/link/6137665/polska-klasa-srednia-miedzy-1-5-a-4k-dochodu-na-czlonka-gospodarstwa-domowego/

#ekonomia #nowylad #podatki #gospodarka #bekazpisu #bekazlewactwa