Polacy wypisują się z PPK, no kto by się spodziewał…

Uprawnionych do oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest już ok. 6,4 mln osób w Polsce. Z najnowszych danych KNF wynika, że na koniec września odkładało w nich na emeryturę jednak tylko ok. 1,15 mln osób.