Podatek nakładany przez nieudolną władzę na najsłabszych ekonomicznie.

Profesor Jerzy Hausner o inflacji.