Płaca minimalna w…

Płaca minimalna w przeliczeniu na wybrane towary, nominalna i realna (obliczona na podstawie inflacji CPI) w stosunku do 2020 r. Przykład jak rozumieć dane: W 2020 płaca minimalna wyniosła 2600 zł, a w 2000 – 695 zł czyli 27% w stosunku do 2020 r. i taka wartość dla stawki nominalnej znajduje się na wykresie za rok 2000.

#ekonomia #gospodarka #zarobki #pracbaza #ciekawostki #rafalinski