PKB w USA wzrósł o 33,4% kw/kw w III kw. 2020 r. wg finalnych danych

Produkt krajowy brutto (w ujęciu zanualizowanym) w USA wzrósł o 33,4% kw/kw w III kw. 2020 r., podał Departament Handlu, prezentując finalne dane.