PKB w I kwartale br. utrzyma się na ujemnym poziomie wg analityków

Pierwszy szacunek danych PKB za 2020 r. był zbieżny z konsensusem rynkowym, a pozytywna kontrybucja eksportu netto była najlepszym wynikiem w strukturze PKB za ub.r. Ekonomiści szacują, że przedłużające się restrykcje pandemiczne w Polsce i w Europie mogą spowodować utrzymywanie się ujemnej dynamiki PKB również w I kw. 2021 – na poziomie ok. 2%. Według wyliczeń ekonomistów, IV kw. ub.r. przyniósł spadek PKB w paśmie 2,8-3,3% r/r.