Pilne. W wieku 99 lat zmarł prof. Witold Kieżun 'Wypad” bohater Powstania War.

'Mamy bardzo smutną wiadomość. W wieku 99 lat zmarł prof. Witold Kieżun 'Wypad’ – jeden z największych bohaterów Powstania Warszawskiego’ – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, uczestnik powstania warszawskiego, więzień radzieckich łagrów.