Pfizer dostaje od rządu UK ochronę przed ewentualnymi działaniami prawnymi

Co może pójść nie tak? Nic tylko się szczepić.