PARP: W naborze do programu 'Bony na innowacje dla MŚP’ złożono 565 wniosków

W zakończonym ostatnim naborze do programu „Bony na innowacje dla MŚP” przedsiębiorcy złożyli 565 wniosków na kwotę prawie 162,3 mln zł, podała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Projekt jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.