OECD: Wpływy z podatków musiałyby drastycznie wzrosnąć, aby powstrzymać dług…

..publiczny w Polsce. Jeżeli Polska chce utrzymać obecny poziom długu publicznego, nie zmieniając przy tym swoich wydatków, musiałaby w ciągu 40 lat zwiększyć wpływy z podatków o równowartość 15 proc. całego PKB, wynika z danych OECD. To drugi najwyższy wynik wśród wszystkich państw tej organizacji.