Ocena wykonania budżetu. NIK krytykuje Ministerstwo Finansów

W ocenie wykonania budżetu za 2020 rok Najwyższa Izba Kontroli skrytykowała Ministerstwo Finansów. Chodzi o ponad roczne opóźnienie w publikacji komunikatów o sprzedaży obligacji.