Nominalna płaca minimalna i…

Nominalna płaca minimalna i płaca średnia oraz nominalny PKB na mieszkańca Polski w stosunku do Francji w latach 1960-2020. Dane o średniej i minimalnej płacy do roku 1999 mogą nie być w pełni poprawne i porównywalne. Zarobki w Polsce do 1998 r. zostały szacunkowo ubruttowione tj. za lata 1960-1991 zostały powiększone o ok. 40%, a za lata 1992-1998 o ok. 20% w stosunku do danych historycznych.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski