Nextbike Polska: NB Tricity wnioskuje o ogłoszenie upadłości

NB Tricity, spółka zależna Nextbike Polska, złożyło do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, podał Nextbike Polska.