Nareszcie dotarła! Zobaczymy…

Nareszcie dotarła! Zobaczymy czy lektura ta wpłynie na moje poglądy ekonomiczne.
#ekonomia #gospodarka #literatura