Na wykresie siła nabywcza…

Na wykresie siła nabywcza średniej płacy brutto oszacowana na podstawie współczynników konwersji PPP dla PKB i inflacji CPI w USA. Dane eliminują wpływ inflacji i różnic cen między państwami. Nie są one w 100% prawidłowe i porównywalne, ale wystarczą do weryfikacji poglądu, jak to Polacy zostali przekształceni w tanią siłę roboczą przez Krzyżaków i Balcerowicza w sytuacji gdy w 1990 r. siła nabywcza w Polsce stanowiła 35% Włoch, a w 2018 doszła do poziomu 80% Włoch. Nie jest to prognoza, że Polska dogoni Włochy, a jedynie przedstawienie tego co było do tej pory.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski