MRPiT: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 6,5% w styczniu 2021 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2021 r. wzrosła do 6,5%, wynika z szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).