Kiedy wymóg praworządności…

Kiedy wymóg praworządności nie ogranicza suwerenności:

#polityka #bekazpisu #ekonomia