Fed podwyższył prognozy PKB w USA na lata 2020-2022

Spadek PKB w USA wyniesie w tym roku od -2,5% do -2,2% (wobec -4 do -3% oczekiwanych na 2020 r. we wrześniu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).