Esotiq & Henderson miał 3,6 mln zł zysku netto, 8,3 mln zł EBITDA w III kw.

Esotiq & Henderson odnotował 3,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.