Energa: Odwrócenie odpisów zwiększy wynik grupy o 133 mln zł w 2020 r.

Warszawa, 08.01.2021 (ISBnews) – W wyniku przeprowadzenia przez Energę testów na utratę wartości aktywów trwałych grupy za II półrocze 2020 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów trwałych grupy (głównie aktywów wytwórczych konwencjonalnych i CHP), dzięki czemu możliwe stało się odwrócenie odpisów aktualizujących wartość tych aktywów na łączną kwotę 150 mln zł, podała spółka. Jednocześnie stwierdzono konieczność dokonania odpisów aktualizujących innych aktywów trwałych grupy w łącznej wysokości 18 mln zł.