Emerytura osób z niepełnosprawnością wyższa niż renta. Ale i tak poniżej średniej

Przeciętny dochód w rodzinach z osobą z niepełnosprawnością jest niższy niż w pozostałych gospodarstwach domowych. Również średnia emerytura osoby z orzeczeniem o niezdolności do pracy jest niższa od średniej krajowej emerytury. Ale i tak jest wyższa niż przeciętna renta.