Bumech przejął PG Silesia i Mining Services and Engineering za 20,03 mln zł

Bumech, w związku ze spełnieniem wszystkich przesłanek, zawarł z Energetický a Průmyslový Holding (EPH) i Braindour Development Limited (BDL) przyrzeczoną umowę zakupu 99,975% udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Mining Services and Engineering, podał Bumech. Łączna wartość transakcji to 20,03 mln zł.