Arctic Paper: Rottneros miało 21 mln zł straty netto w 2020 roku

Rottneros AB – szwedzka spółka zależna Arctic Paper – odnotowało 2 093 mln SEK przychodów, 77 mln SEK EBITDA i 50 mln SEK straty netto za cztery kwartały 2020 r., co odpowiada w złotych: 887 mln zł, 33 mln zł i -21 mln zł, podał Arctic Paper.