500+ to już realnie 454+. Świadczenie na dzieci coraz mniej warte.

Polska jest krajem z najwyższym wzrostem cen w UE.